opc_loader

Groentezaden binnen zaaien

Romberg kasje

Er bestaat een verschil tussen binnen zaaien, in een verwarmde hobbykas of huiskamer, en tussen zaaien in de vollegrond buiten. In dit blog lees je hoe je het beste binnen kunt zaaien.

Binnen zaaien

Met binnen zaaien, bedoelen we het zaaien in een zaaibakje in bijvoorbeeld de huiskamer of in een verwarmde hobbykas. Dit noemt men zaaien onder “warm” glas. Het voordeel van binnen zaaien is, dat u er al vroeg mee kunt beginnen. De zaden voor binnenzaai zijn veelal de soorten met een lange teeltperiode en/of subtropische soorten. Het zaaibakje vult u met zaaigrond. Dit is een mengsel van 3 delen potgrond en 1 deel scherpzand. Zaai- en stekgrond kunt u veelal kant en klaar kopen bij de groene vakhandel.

Zodra u de zaden hierin uitgezaaid heeft, moet u er een dun laagje scherpzand overheen strooien. Hierdoor voorkomt u een aantasting door bodemschimmels. Het zaaisel nu licht aandrukken en met een plantensproeier ligt bevochtigen. Sommige zaden, zoals bijvoorbeeld radijs en tuinkers, kiemen al binnen enkele dagen. Het zaaibakje dekt u vervolgens af met een glasplaatje. Vanwege condens dient u het glasplaatje regelmatig te draaien. Let er wel op, dat de zaaigrond niet uitdroogt.


Tip!

Om ontkiemingsproblemen te voorkomen kunt u ook in puur scherpzand zaaien. Vul het zaaibakje met scherpzand. Scherpzand is steriel en bevat geen bodemschimmels die in potgrond of zaai-stekgrond nog wel eens voorkomen. Houd het scherpzaad goed vochtig en zet het zaaigoed zo warm mogelijk weg. Op deze manier kunt u zekerder zijn van een goede ontkieming en opkomst.

Totdat de zaadjes kiemen, moet het bakje bij een temperatuur van minimaal 18 ºC of meer worden weggezet. Let erop dat er voldoende ventilatie is door een spleetje tussen de glasplaat en het bakje vrij te houden (bijvoorbeeld door middel van een houtje of lucifer ertussen), anders kunnen de ontkiemende zaadjes gaan beschimmelen. Zodra de zaadjes kiemen, moet de glasplaat worden verwijderd. De kiemplantjes moeten nu bij een temperatuur van zo’n 15 ºC in het licht worden gezet. Met directe zonnestraling moeten we echter oppassen, omdat die de tere plantjes kan beschadigen. Zodra aan de kiemplantjes echte blaadjes verschijnen, kunt u ze in de tuin uitplanten. De meeste soorten worden eerst nog verspeend voordat we ze buiten kunnen uitplanten. Met verspenen wordt bedoeld het overzetten van de plantjes in een ander zaaibakje of potje op een grotere onderlinge afstand, ongeveer 5 cm. Het doel hievan is het verkrijgen van een sterker wortelgestel.


Tip!
Maak gebruik van een verwarmd kweekkasje, hiermee is eenvoudig een bodemtemperatuur van 20 ºC te realiseren en dit komt uw zaaisel zeker ten goede en zal uw kans van slagen doen toenemen.

Bij het verspenen maakt u met een verspeenstokje een gaatje in de aarde. Hierin plant u het plantje en drukt u de aarde vervolgens licht aan. Na enige tijd kunt u de plantjes buiten uitplanten. Voordat u ze van binnen naar buiten zet, dient u een week achtereen dagelijks de plantjes wat langer buiten te zetten, zodat ze aan de weersomstandigheden kunnen wennen. Dit proces noemt men afharden.

Terug