opc_loader

Groentezaden buiten zaaien

Groentezaden buiten zaaien

In dit blog lees je alles over het zaaien van groentezaden in de buitengrond. Vooral een goed teeltplan en een juiste grondbewerking zijn nodig om het zaaien tot een succes te brengen.

Teeltplan en vruchtwisseling

Een goed teeltplan is onontbeerlijk. Om te voorkomen dat de grond uitgeput raakt, moet u elk jaar vruchtwisseling toepassen. Hiermee wordt bedoeld, dat u op een stuk grond elk jaar een ander gewas moet telen. Teelt u namelijk vaak dezelfde groenten achtereenvolgens op dezelfde plaats, dan raakt de grond uitgeput. Om te weten waar u vorig jaar welke groenten geteeld heeft, kunt u het beste er een notitie van maken. Dit noemen we een teeltplan. Nadat u uw keuze heeft bepaald, moet u de geselecteerde groenten in vier groepen verdelen.

Onderstaande groepen dient u steeds wisselend te zaaien.

Grondbewerking

Voordat we gaan zaaien moeten we eerst voor goede grond zorgen. De grond is goed als deze luchtig en niet vochtig is. Het overtollige water moet snel kunnen afvloeien. De grond moet een steek van een spade diep (25 à 30 cm) worden omgespit. Tegelijkertijd met het omspitten, kunt u de grond losser maken. Zandgrond mengt u met tuinturf, bladaarde of organische mest. Voor kleigronden kunt u het beste tuinturf nemen.

Kleigrond dient u bij voorkeur voor de winter om te spitten, zandgronden erna. Bij het zaaien buiten kunnen we onderscheid maken tussen het zaaien onder glas of in de vollegrond.

Zaaien onder glas (niet verwarmd / onder ‘koud’ glas)

Met “onder glas” bedoelen we: een kist met een glasplaat (platte bak), een onverwarmde hobbykas of een plastic kweektunnel. Kijk voor voorbeelden ook in de webshop bij Zaaien-en-kweken > Buiten kwekenMeestal zaaien we onder glas breedwerpig om daarna direct te oogsten of uit te planten 

Zaaien op een zaaibed

Een zaaibed heeft meestal kleinere afmetingen, bijvoorbeeld 1 bij 1 meter. U strooit de zaden zo gelijk mogelijk uit; dit noemt men breedwerpig zaaien. Na opkomst plant u de plantjes uit op hun uiteindelijke plaats van bestemming. Op de verpakking staat aangegeven op welke afstanden dit het beste kan gebeuren.

Met de vermelding 40 x 20 cm wordt bedoeld: een afstand tussen 2 rijen van 40 cm, en een afstand tussen 2 plantjes van 20 cm.

Direct ter plaatse

Dit kan op twee manieren, namelijk breedwerpig of op regels. Met een uitzaai op regels wordt bedoeld dat u de zaden in een van te voren getrokken geultje uitstrooit. Voor de uitzaai ter plaatse gelden de volgende vuistregels:

  • Fijn zaad erg ondiep zaaien of zelfs gewoon boven op de grond.
  • Grover zaad iets dieper, maar nooit dieper dan 1 à 2 cm.

Bij uitzaai onder glas of vollegrond dient u de grond altijd licht aan te drukken, bijvoorbeeld met de achterkant van een spade, zodat u altijd een gesloten zaaibed heeft. Ook een voorzichtige watergift met een gieter is onmisbaar.

Als er te veel plantjes bij elkaar staan, moet u deze uitdunnen. Dat wil zeggen dat u er een aantal plantjes tussen uit trekt. Deze plantjes kunt u eventueel daarna opnieuw op de gewenste afstand uitplanten.

Terug